Investicioni krediti u saradnji sa EIB i NBS (iz APEX programa)

 
Zahvaljujući kreditnom aranžmanu sa Evropskom investicionom bankom (EIB), uz posredovanje Narodne banke Srbije  dostupna Vam je široka paleta veoma povoljnih kredita za investicije i razvoj, osmišljenih i prilagođenih potrebama i mogućnostima domaćih preduzetnika – APEX program.
 
Srednjoročni i dugoročni krediti iz ove kreditne linije namenjeni su:
 
  • Investicijama u osnovna sredstva
  • Investicijama u trajna obrtna sredstva
  • Finansiranju materijalnih i nematerijalnih troškova vezanih za konkretnu investiciju
  • Finansiranje troškova PDV (samo ako su ti troškovi za klijenta bez povraćaja)
 
Ključne karakteristike kredita:
 
  • Minimalni rok otplate kredita je 2 godine
  • Maksimalni rok otplate je 3 godine za obrtna sredstva, odnosno 7 za osnovna sredstva.
  • Maksimalni iznos projekta koji se finansira 25 miliona evra
  • U slučaju prevremene otplate kredita, klijent nema pravo povlačenja novih EIB sredstava u periodu od 6 meseci.
 
Zahvaljujući ovim kreditima, možete brzo i jednostavno modernizovati svoju opremu i mašine, nabaviti nova vozila, adaptirati, kupiti ili izgraditi prostor.