Programi finansiranja i garancija koje obezbeđuje Evropska Unija (EU)


ProCredit banka učestvuje u programima finansijske podrške Evropske Unijekojima se pruža značajna podrška malim i srednjim preduzećima i preduzećima srednje tržišne kapitalizacije, kao i raznim odabranim projektima i drugim oblicima ekonomske aktivnosti u Republici Srbiji.
 

Ovi programi olakšavaju pristup finansijskim sredstvima koja su potrebna za investicione, inovacione i ostale razvojne poslovne aktivnosti i omogućavaju kreiranje novih radnih mesta efikasnijim korišćenjem novih i postojećih finansijskih resursa, uklanjanjem prepreka za ulaganja i pružajući vidljivost i tehničku podršku projektima. Na taj način EU doprinosi poboljšanju celokupnog poslovnog ambijenta u zemlji i njenom razvoju. 

U ponudi ProCredit banke na raspolaganju su vam: