Nova mobilna aplikacija za pravna lica i preduzetnike


Mobilno bankarstvo za pravna lica
- Upravljajte računom svoje firme preko mobilnog telefona ili tableta, bilo kada i bilo gde! 


Nova mBiznis Bankar aplikacija omogućava korišćenje mobilnog bankarstva pravnim licima i preduzetnicima, 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, sa bilo kog mesta. 


Aplikacija štedi vreme i novac i pruža mogućnost korisnicima da na brz, komforan i bezbedan način prate promene na računima, kao i da vrše različite transakcije koristeći samo mobilni telefon ili tablet.


mBiznis Bankar
aplikacija Vam omogućava:

  • Uvid u stanje na dinarskim i deviznim računima (po kontima)
  • Pregled izvoda i prometa po računima
  • Pregled zakazanih, izvršenih i odbijenih naloga
  • Plaćanja
  • Kreiranje hitnih i naloga sa datumom valute u budućnosti
  • Interni prenos sredstava između dinarskih računa
  • Pregled kredita i dospelih rata
  • Podnošenje zahteva za kredit i najava podizanja gotovine (raspoloživi dnevni limit za podizanje gotovine)
  • Pregled kursne liste ProCredit banke (tekuća i ranije kursne liste)
  • Korisne informacije – kontakt podaci banke (telefon, adresa, web adresa, e-pošta)


Za aktivaciju mobilnog bankarstva preuzmite aplikaciju mBiznis Bankar sa Googla Play-a i popunite pristupnicu za pravno lice i pristupnice za ovlašćeno lice. Popunjene pristupnice možete predati u bilo kojoj ekspozituri ProCredit banke.


Aplikacija mBiznis Bankar je trenutno dostupna samo za Android korisnike.


Banka na dodir prsta!