Jači fokus na domaću privredu i štednju građana

ProCredit banka je krajem decembra 2017. godine potpisala Ugovor o ustupanju dela svog kreditnog portfolija sa Banka Intesa ad Beograd, kojim je ovoj banci ustupljeno svega 4 odsto ukupnog iznosa kredita koje ProCredit banka danas ima u otplati, odnosno oko 35 miliona evra kredita.

Više informacija pročitajte OVDE.

Terminal za transakcije


Terminal za transakcijeu okviru Samouslužne zone 24/7 Vam omogućava da obavite sve bezgotovinske transakcije sa svojih tekućih i štednih računa, kao i sa računa Spar Fleksi.
 

Na terminalu za transakcije možete da:
 

  • Platite sve mesečne račune
  • Izvršite transfer između računa u istoj valuti
  • Zamenite devize (bezgotovinski)
  • Uplatite naknadu banci (za izdavanje menica, za registraciju menica i ovlašćenja, za brisanje iz registra menica i ovlašćenja, za Kreditni biro)
 
 

Za korišćenje Terminala za transakcije potrebna Vam je platna kartica ProCredit banke sa čipom.
 

Za više informacija pozovite 0700 700 000.