Bankomati


Bankomati u okviru Samouslužnih zona 24/7 Vam omogućavaju stalan pristup Vašem novcu, kako dinarima, tako i evrima.
 

Na Bankomatima možete da:
 

  • Podignete dinare ili evre sa svog tekućeg računa ili štednje po viđenju
  • Uplatite dinare ili evre na svoj tekući račun ili štednju po viđenju
  • Izvršite upit u stanje svojih računa
  • Aktivirajte platnu karticu
  • Promenite PIN kartice
     

Pogledajte Uputstvo za korišćenje bankomata.


Da bi Vam u Samouslužnoj zoni 24/7 bio omogućen pristup svim tekućim i štednih računima u dinarima i evrima potrebno je da se obratite Vašem savetniku u ekspozituri.

Za više informacija pozovite 0700 700 000.

 
Video uputstvo za korišćenje bankomata za evre