Termini za zeleno finansiranje

 

ENERGETSKA EFIKASNOST

Energetska efikasnost je upotreba manje količine energije (energenata) za obavljanje istog posla. Imajući u vidu cenu struje, to takođe predstavlja i finansijsku uštedu. Energetsku efikasnost ne treba izjednačavati sa „odustajanjem“ od energije. Efikasno korišćenje energije teži ka tome da nikada ne naruši radne i životne uslove. Naprotiv, savremeni uređaji, oprema i životna sredina koja je energetski efikasna uglavnom nudi veću udobnost i bolje uslove korišćenja.
 
Zašto je energetska efikasnost važna?
Pre svega, računi za utrošenu električnu energiju biće smanjeni odabirom određenog broja energetski efikasnih uređaja. Imajući u vidu da u Srbiji oko 67% električne energije dolazi iz fosilnih goriva ─ uglja,  smanjena potrošnja energije svakako podrazumeva smanjenje zagađenja i bolje očuvanje životne sredine i prirodnih resursa. 
 
Podaci za Srbiju
Državna mera za efikasnost na osnovu koje se država može uporediti sa drugim državama jeste njen energetski intenzitet, tj. potrošnja energije po jedinici BDP-a. Energetski intenzitet u Srbiji je dva do tri puta veći od energetskog intenziteta u zemljama EU. To je rezultat pada industrijskih aktivnosti tokom 90-tih godina i spor oporavak industrije, kao i niska cena električne energije i energenata koja ne stimuliše njihovo racionalno korišćenje. 
 
Procene iz programa za implementaciju strategije razvoja energetskog sektora Republike Srbije govore da je prosečna određena konačna potrošnja energije za grejanje i pripremu sanitarne tople vode u Republici Srbiji procenjena na oko 220 kWh/m2, što je značajno više u odnosu na prosek EU. Neki od najčešćih razloga za ovu neefikasnost jesu loša izolacija zgrade i veliki gubici tokom transformacije energije.
 

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Obnovljiva energija je energija iz izvora koji su ili praktično neiscrpni unutar ljudskih vremenskih skala (na primer solarna energija, energija vetra) ili se brže dopunjuju nego što se troše.
Zašto su obnovljivi izvori energije važni?
Korišćenje obnovljivih izvora energije jedna je od ključnih komponenti održivog razvoja koja omogućava racionalne ekonomske, ekološke i socijalne efekte. To znači da je obnovljiva energija obično jeftinija od drugih izvora (u mnogim slučajevima je besplatna), a negativan uticaj na životnu sredinu je minimalan ili nepostojeći, i na taj način se poboljšava naše zdravlje i kvalitet života.
 
Podaci za Srbiju
U pokušaju da se poboljša ukupno korišćenje OIE, sadašnja Nacionalna strategija za energetski sektor fokusira se na potencijale biomase, malih hidroelektrana i geotermalnih izvora.
Biomasa je obnovljivi izvor energije koji se može koristiti kao već gotova zamena za fosilna goriva. Sagorevanje biomase oslobađa CO2 , ali to je gas koji su prethodno biljke apsorbovale tako da se ne zbraja sa ukupnom količinom ugljen-dioksida i zato se smatra CO2 neutralnim, što ima pozitivan uticaj na životnu sredinu.
 
Struja dobijena iz obnovljivih izvora u Srbiji ima udeo od oko jedne trećine, što je uglavnom posledica korišćenja velikih hidroelektrana.  Ukupna potrošnja OIE u Srbiji, sa sadašnjim nivoom iskorišćenosti, iznosi oko 21,2 odsto od ukupne potrošnje primarne energije. U cilju postizanja udela od 27 odsto u obnovljivim izvorima energije do 2020. godine, što je zvanično postavljen cilj EU, moraćemo da poboljšamo korišćenje raspoloživih izvora, uključujući i solarnu energiju. 
 

EKOLOŠKE INVESTICIJE

Ove investicije imaju direktan pozitivan uticaj na zaštitu životne sredine, iako možda ne postoje uvek merljiva smanjenja emisije gasova staklene bašte (GHG) i uštede energije (npr. organska poljoprivreda, voda, vazduh i zaštita zemljišta, reciklaža, licenciranje, konsalting i planiranje smanjenja zagađenja životne sredine itd).


EKO REČNIK
 

ENERGETSKI PASOŠ ZA ZGRADE

Energetski pasoš je sertifikat koji izdaje ovlašćena organizacija za kategorizaciju objekata prema njihovoj godišnjoj potrošnji ukupne toplotne energije po kvadratnom metru. Ukupna potrošnja toplotne energije definisana je u skladu sa kategorizacijom zgrade (na primer kancelarija, bolnica, proizvodni pogon) i može da ima klase energije od G (vrlo loše, na primer > 138 kWh/m² za nove poslovne zgrade) do A+ (vrlo dobro, < 8 kWh/m² za nove poslovne zgrade). U Srbiji, nove i postojeće građevine dobile su su ove pasoše i kriterijume ─ u cilju poboljšanja ukupnog korišćenja energije.
 

KNK (kompjuterska numerička kontrola) mašine

KNK mašine jesu one koje rade pomoću računara i koje su u potpunosti automatizovane. Radni proces i gotovi proizvodi definišu se programom. KNK mašine (mašine sa kompjuterskom numeričkom kontrolom) produktivnije su i poboljšavaju kvalitet finalnog proizvoda, što dovodi do smanjenja troškova energije, boljih cena proizvoda i veće profitabilnosti po proizvodnoj jedinici. Česte vrste KNK mašina su strug, bušilica, lasersko sečenje, prese itd., koje se mogu naći u industrijama za obradu metala, plastike ili drveta.


KONDENZACIONI BOJLER

Kondenzacioni bojleri su poslednja reč tehnike u polju energetski efikasnih bojlera na tržištu: njihova maksimalna efikasnost veća je od 95%. Oni postižu ovako visok nivo efikasnosti pomoću otpadne toplote iz dimnih gasova kako bi zagrejali hladnu vodu koja ulazi u bojler (povrat toplote).


KU (KOEFICIJENT UČINKA)

Koeficijent učinka (KU) jeste odnos grejanja obezbeđen potrošenom električnom energijom. Što je veći KU to je efikasnija oprema za grejanje.
Na primer, ako je toplotna pumpa ocenjena sa 35.000 vati a troši 10.000 vati struje na sat, njen KU je 3,5. (35.000 vati/10.000 vati = 3,5)


PROZORI SA DUPLIM STAKLIMA (4-12-4)

Prozori koji se sastoje od dve staklene ploče od po 4 mm odvojene vazdušnim slojem od 12 mm: ODNOS ENERGETSKE EFIKASNOSTI ─ OEE pokazatelj je učinka za jedinice za hlađenje; što je veći OEE to je jedinica efikasnija u pretvaranju električne energije u hlađenje. OEE se definiše kao odnos stečene korisne energije i upotrebljene energije i uglavnom se može naći na tehničkoj oznaci na mašini/opremi.
Primer: Ako je klima uređaj ocenjen sa 3.000 vati, a troši 1.000 vati struje na sat, njegov OEE je 3,0.


SERTIFIKATI ZA EMISIJU (na primer, EURO 4, 5. i 6. red III, red IV)

Većina novih vozila, zgrada, odnosno poljoprivrednih mašina sada ima sertifikate za emisiju određenih gasova i čestica poput čađi, ugljen-monoksida, azot-oksida itd. Vozila koja imaju ove sertifikate generalno proizvode manje zagađivača i troše manje goriva od onih bez sertifikata. Poznati sertifikati su:
- EURO sertifikat: obavezan u Evropskoj uniji,
- Osnovni (TIER) sertifikat: obavezan u Severnoj Americi i često upotrebljavan za nedrumska vozila,
- Što su veći standardi emisije to je veći korelacijski broj (na primer, EURO VI za putnička vozila je moderniji i ima veće zahteve od EURO V)
 

Energetska zvezda

Energetska zvezda: opcioni sertifikat za opremu. Ako uređaji ili oprema imaju simbol energetske zvezde, obično su za 30 odsto efikasniji od uobičajenih uređaja ili opreme.
ENERGETSKA OZNAKA (Kategorije A, A+, A++, A+++)
Energetske oznake označavaju da li je uređaj energetski efikasan u poređenju sa sličnim uređajima. Ovo se može naći kod kancelarijske opreme, potrošačke elektronike i aparata. Najpoznatije primeri su:
 -->Energetske klase: Obavezna energetska oznaka u EU. Energetska efikasnost opreme se kategorizuje u klase od A +++ (najefikasnija) do D (najneefikasnija).
 

GEOTERMALNI SISTEM GREJANJA

Energetske pumpe koje crpe energiju iz tla i prenose je do kuća radi grejanja prostorija i pripremu potrošne tople vode. Odlikuju se visokim koeficijentom učinka.
 

TOPLOTNE PUMPE

Toplotne pumpe su veliki klima uređaji koji menjaju svojstva vazduha ili tečnosti čineći ih povoljnijim (proces grejanja ili hlađenja). Toplotne pumpe služe kao centralizovan sistem za postizanje visokog nivoa efikasnosti i mogu da koriste ili vodu ili sisteme vazdušnog hlađenja.
 

SISTEM ZA POVRAT TOPLOTE

Sistem za povrat toplote vraća otpadne toplote, na primer, vruće dimne gasove iz dizel generatora, paru iz rashladnog tornja ili rashladnog ciklusa i prenosi stečenu energiju kroz izmenjivač za toplotu.
 

INDUSTRIJSKI KOTLOVI

Različiti tipovi kotlova velikih kapaciteta često se koriste u industrijskim procesima. U ovim kotlovima, gorivo se koristi za zagrevanje vode pod visokim pritiskom i temperaturama višim od 95°C. Ovi kotlovi mogu dostići efikasnost čak i do 95%.
 

SISTEMI ZA NAVODNJAVANJE

Konvencionalni sistemi za navodnjavanje izazivaju eroziju zemljišta. Rotacioni sistemi, koji navodnjavaju veće površine manjim količinama vode, ili sistemi za navodnjavanje kap po kap, koji mogu neprekidno smanjivati gubitak vode kroz isparenje i odvodnjavanje, bolji su za životnu sredinu i preporučuju se za upotrebu.
 

LED: Svetleće diode

LED sijalice su uređaji koji poseduju brojne prednosti u odnosu na konvencionalne sijalice, uključujući manju potrošnju električne energije, duži radni vek, manju veličinu, neosetljivost na uključivanje/ isključivanje i manju osetljivost na spoljne uticaje.
LUMEN (lm)
Lumen (simbol: lm) definiše se kao mera ukupne „količine“ vidljive svetlosti emitovane iz izvora, na primer, kompaktna fluorescentna lampa od 23 vati (KFL) emituje oko 1.500–1.600 lm. Izlaz svetlosti (efikasnost) jeste odnos svetlosti proizvedene lampom (mereno u lumenu) podeljeno sa količinom energije potrošene za proizvodnju (mereno u vatima).
 

RASHLADNI FLUID R-22

Rashladni fluidi se koriste unutar kompresora i zadatak im je da prenesu toplotu sa jedne tačke na drugu. U skladu sa međunarodnim ugovorom pod nazivom Montrealski protokol mnoge zemlje su se obavezale kroz Akt o čistom vazduhu da postepeno povlače R-22 iz upotrebe. Glavni razlog je taj što je R-22 delimično halogenizovani hidrohlorofluorougljenik (HCFC), jedinjenje koje sadrži hlor koji oštećuje ozon.
 

RAZDVOJENE JEDINICE

Klima uređaji dizajnirani su da rashlade ili zagreju pojedinačne prostorije. Sistem ima nekoliko načina rada (hlađenje, isušivanja vlage, ventilacija) i može se kontrolisati na daljinu.
 

DOBAVLJAČI/PROIZVOĐAČI EE/RE MATERIJALA I OPREME

Primeri namene kredita (radnog kapitala) koji se finansiraju iz ove kategorije mogu biti:
- Dobavljač uvozi LED sijalice,
- Kompanija za instalaciju uvozi solarne panele za sprovođenje sistema za solarno zagrevanje tople vode,
- Dobavljač uvozi hladnjake i rashladne uređaje sa poluhermetičkim kompresorima i bez rashladnog fluida R-22.
 

SSGV: Sistem za solarno grejanje vode

SSGV koristi sunčevu svetlost za proizvodnju tople vode. Ovi sistemi prvenstveno imaju toplotni kolektor (koji se u većini slučajeva sastoji od ravnih metalna ploča ili vakumiranih staklenih cevi), vodovodni sistem i rezervoar za skladištenje vode.
 

Toplotna izolacija

Materijali ili kombinacija materijala koji usporavaju protok toplote. Materijali se mogu prilagoditi bilo kojoj veličini, obliku ili površini.
 

Termostat i termostatski ventil

Je uređaj koji se koristi za regulisanje i održavanje željene temperature u radijatoru ili u celoj kući.
 

Postrojenje za preradu vode

Oprema za uklanjanje otpadnih proizvoda iz vode primenom fizičkih, hemijskih, odnosno bioloških procesa, čime dozvoljava korišćenje prečišćene vode u druge svrhe, ili njeno konačno odlaganje u okolinu.