Internet
Bankarstvo

Ulogujte se

Nabavka promo poklona, 79/16

Pozivamo Vas da nam dostavite ponudu za nabavku usluga promo poklona prema sledećoj dokumentaciji:

 
 

Izjava ponuđača, 79/1

 
Po preuzimanju dokumentacije sa sajta neophodno je popuniti obrazac PODACI O PONUĐAČU i dostaviti na mejl nabavka@procreditbank.rs kako bismo bili u mogućnosti da Vam dostavimo odgovore na eventualna pitanja ponuđača. 
 
Rok za dostavu ponuda je 28.11.2016. godine do 15h prema uputstvu iz poziva.