Internet
Bankarstvo

Ulogujte se

ProCredit banka donirala 30 miliona dinara građanima pogođenim poplavama

Beograd, 20.maj 2014. - U želji da pomogne što većem broju građana Srbije koji su proteklih dana pogođeni poplavama, ProCredit banka izdvojila je 30 miliona dinara.


Od tog iznosa, polovina sredstava je već uplaćena na namenski račun Vlade Srbije, a ostatak novca će tokom narednih dana biti iskorišćen za podršku mnogim lokalnim akcijama saniranja i čišćenja područja pogođenih poplavama, ali i popravke i izgradnje domova ljudi koji su najviše nastradali.

Uporedo sa tim, ProCredit banka je na inicijativu svojih zaposlenih otvorila namenski račun na koji će svi radnici Banke tokom narednih dana uplaćivati svoje individualne donacije, nakon čega će sva prikupljena sredstva, takođe, biti upućena građanima na područjima pogođenim poplavama. 


Uz sve to, ProCredit banka je ukinula provizije za sve uplate donacija i humanitarne pomoći na namenske račune namenjene prikupljanju pomoći ugroženim građanima. 

Budući da će posao saniranja posledica poplava trajati duže vreme, a da je sasvim očekivano da će broj dobrovoljaca tokom radne nedelje biti nešto manji, ProCredit banka je pozvala sve svoje zaposlene da se priključe akcijama saniranja, čišćenja i otklanjanja posledica nastalih usled poplava, pri čemu će svi koji se priključe ovim akcijama biti oslobođeni radne obaveze. 


Takođe, Banka je deo vozila iz svog voznog parka stavila na raspolaganje štabovima za vanredne situacije na području Beograda, a tokom današnjeg dana Banka će obezbediti i uputiti u Šabac veliki broj obroka za dobrovoljce na nasipima.