Internet
Bankarstvo

Ulogujte se

Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga arhiviranja, 44/16

Pozivamo Vas da nam dostavite ponudu za pružanje usluga arhiviranja prema sledećem pozivu:
 
 
 
 
 
Po preuzimanju dokumentacije sa sajta neophodno je popuniti obrazac PODACI O PONUĐAČU i dostaviti na mejl nabavka@procreditbank.rs kako bismo bili u mogućnosti da Vam dostavimo odgovore na eventualna pitanja ponuđača.
 
 
Rok za dostavu ponuda je 31.10.2016. godine do 15h prema uputstvu iz poziva.