Internet
Bankarstvo

Ulogujte se

Poziv za dostavu ponuda za kancelarijski materijal, 33-17

 
ProCredit banka organizuje izbor dobavljača za nabavku kancelarijskog materijala na dvogodišnjem nivou.
Kancelarijski materijal se poručuje na dvomesečnom nivou, a isporuka se vrši direktno u ekspoziture Banke, kao i u Centralu Banke i ProCredit Leasing-a. 
Ukoliko ste zainteresovani za dostavu ponude, molimo Vas da nam pošaljete mail na nabavka@procreditbank.rs kako bi dobili pozivnu dokumentaciju za pripremu ponude.
Rok za dostavu ponuda je 22.05.2017.