Internet
Bankarstvo

Ulogujte se
ProCredit banka svakodnevno primenjuje sveobuhvatni pristup zaštiti životne sredine. Kako bi se smanjila emisija CO2 i koristili prirodni izvori energije, ProCredit banka organizuje izbor dobavljača za realizaciju projekta fotonaponske elektrane na zgradi centrale Procredit banke u Beogradu.  

 

Projekat se realizuje po principu „ključ u ruke“ i obuhvata instalaciju solarne elektrane, na krovu i fasadi centrale ProCredit banke, maksimalne ukupne snage do 50 kW, a za potrebe sopstvene potrošnje.

 

Ukoliko ste zainteresovani za dostavu ponude, molimo Vas da nam pošaljete mail na: nabavka@procreditbank.rs  kako bi dobili pozivnu dokumentaciju za pripremu ponude.

 

Rok za dostavu ponuda je 31.10.2017.