Internet
Bankarstvo

Ulogujte se

Poziv za izbor dobavljača za pružanje usluga SMS servisa, 68/16

Pozivamo zainteresovane da nam dostave svoje ponude u skladu sa sledećim pozivom:
 
 
 
 
 
Po preuzimanju dokumentacije sa sajta neophodno je popuniti obrazac PODACI O PONUĐAČU i dostaviti na mejl nabavka@procreditbank.rs kako bismo bili u mogućnosti da Vam dostavimo odgovore na eventualna pitanja ponuđača, kao i neophodne skice nameštaja. 
 
Rok za dostavu ponuda je 02.11.2016. godine do 15h prema uputstvu iz poziva.