Spar plan

Planirajte lakše uz Spar plan. 
 

Spar plan je poseban oblik štednje po viđenju. Idealan je za realizaciju dugorčnih planotva, uz najviše kamatne stope - više i od kamata za oročenu štednju. 
 
Suština Spar plana je da svakog meseca na osnovni iznos dodajete mali iznos, a nominalna kamatna stopa se povećava tokom trajanja Spar plana po isteku svake godine oročenja. 
 
Nakon što isplanirate investiciju, dovoljno je da otvorite Spar plan, a zatim ne morate ni da dolazite u banku da polažete novac - dovoljno je da aktivirate trajni nalog i određenog datuma, ugovoreni iznos sredstava automatski će biti prebačen sa vašeg računa na štednju, bez naknade. 
 
Iznos mesečnog transfera može da bude od 5 do 500 EUR, a promenu iznosa ili dana u mesecu kada se sredstva prebacuju možete izvršiti do tri puta tokom svake godine trajanja Spar plana.

Uz stalno rastuću kamatnu stopu, Spar plan omogućava i dodatnu beneficiju - štednju uz bonus od 10% pripisane kamate nakon isteka ugovorenog perioda. 
 
Period
Valuta Godišnja nominalna kamatna stopa
1 godina
EUR
2,50%
2 godine
EUR
3,00%
3 godine
EUR
3,50%
4 godine
EUR
3,80%
5 godina
EUR
4,00%
Bonus
EUR
10,00%
Efektivna kamatna stopa za ceo period 3,80%
 
Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.
Kamatna stopa je fiksna. 
Kamatne stope za deviznu štednju su bruto i uključuju porez na prihod od kapitala u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.
Dinarska štednja oslobođena je plaćanja poreza.
Navedene kamatne stope važe i za rezidente i za nerezidente.
Banka ne indeksira depozite fizičkih lica.
 
ProCredit Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji (www.aod.rs).
 
Odredbama Zakona o osiguranju depozita garantovano je pravo deponenta da raspolaže sredstvima depozita ukoliko Narodna banka Srbije oduzme licencu za rad Banci i donese rešenje o ispunjenosti uslova za pokretanje stečajnog postupka, a isplatu iznosa osiguranog depozita garantuje Republika Srbija. Iznos osiguranog depozita po klijentu iznosi EUR 50.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu koji važi na dan donošenja rešenja Narodne banke Srbije o ispunjenosti uslova za pokretanje stečajnog postupka nad bankom, po deponentu, utvrđen nakon prebijanja potraživanja između deponenta i Banke.
 
Za više informacija o tome kuda idu Vaše pare kada ih stavite na štednju posetite sajt: