Internet
Bankarstvo

Ulogujte se

Poziv za dostavu ponuda za usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja i operatera u monitoring centru banke, 39-16

 
Ukoliko ste zainteresovani za dostavu ponuda za navedene usluge, molimo Vas da nam pošaljete popunjeni dokument Podaci o ponuđaču.
Na osnovu dostavljenih podataka, biće Vam poslata dokumentacija za dostavu ponuda.
 
Podatke o ponuđaču možete poslati na e-mail adresu: nabavka@procreditbank.rs