Plaćanje post-paid računa mobilnog telefona i ostalih Telekom računa

 
 
Uz Dina i Visa kartice ProCredit banke i SMS servis plaćanja, platite svoje post-paid račune u jednom koraku.
 
Usluga se odnosi na korisnike 064/065/066 mreže Telekom Srbije.
 
Svi korisinici prijavljeni za uslugu plaćanja Dina ili Visa karticama su automatski prijavljeni i za uslugu dopune kredita, i obrnuto.
 
SMS servis plaćanja ostalih računa za usluge Telekoma:
 
  • Fiksne telefonije
  • Open ADSL
  • Open IPTV
  • Web Hosting-a
  • Mail Hosting-a
 
mogu da koriste samo vlasnici DinaCard platne kartice.
 
Uputstvo za plaćanje računa možete pogledati ovde.