Poštovani klijenti,

Obaveštavamo Vas da će od 2. oktobra naše ekspoziture:
 
 

- Trg Nikole Pašića 32b, Niš

- Modene 1, Novi Sad

- Kalenićeva 2, Beograd
 

raditi dvokratno i to:

od ponedeljka do petka
od 10-13h i 14-18h
.
 

Subota je neradan dan.
 

Vaša ProCredit banka

Dopuna kredita za pre-paid korisnike mobilnih telefona

 
Dopunite račun Vašeg mobilnog telefona Dina i Visa karticama ProCredit banke.
 
Dopuna Visa karticom moguća je kod svih operatera:
 
  • Telekom-064/065/066
  • Telenor-062/063/069
  • VIP-060/061.
 
Dopuna Dina karticom je moguća za:
 
  • Telekom-064/065/066
  • Telenor-062/063/069.
 
Korisnik usluge može dopuniti kredit svim korisnicima istog mobilnog operatera, dok nije moguće obaviti dopunu za druge mobilne operatere.
 
Za korisnike VIP mobilnog operatera potrebno je unapred u zahtevu za SMS servis plaćanja definisati brojeve telefona za koje želite da obavljate dopunu. Za Telekom i Telenor nije potrebno definisanje ovih brojeve.
 
Svi korisinici prijavljeni za uslugu dopune kredita Dina karticom su automatski prijavljeni i za uslugu plaćanja Dina karticom, i obrnuto.
 
Uputstvo za dopunu kredita za korisnike mobilnih telefona možete pogledati ovde.