Ekološki standardi

 
Sve banke u ProCredit Grupi neguju visoke standarde u pogledu uticaja njihovog poslovanja na životnu sredinu. U savladavanju izazova zaštite životne sredine, ProCredit banke primenjuju trostruki pristup:
 

 

1. stub: Interni sistem upravljanja zaštitom životne sredine 
 
ProCredit banka u Srbiji primenjuje pristup boljeg razumevanja i unapređenja održivog korišćenja energije i uticaja na okruženje. Ovakav pristup podrazumeva praćenje potrošnje energije i drugih resursa u banci i njihovo plansko i sistematsko smanjivane, podizanje svesti medju zaposlenima i saradnju sa „zelenim“ dobavljačima.
Kako bi banka smanjila negativan uticaj na životnu sredinu u Godišnjem planu aktivnosti (Annual Environmental Plan) planiraju se različite tehničke mere (npr. zamena osvetljenja za efikasniju LED rasvetu u zgradi centrale, ulaganje u bolju izolaciju u ekspoziturama, poboljšanje upravljanja otp
adom i mnoge druge). Jedan od primera je investicija u savremenu „Zelenu ekspozituru“ u Nišu kojom je banka želela da pokaže na koji način je moguće smanjiti potrošnju resursa.
 
Pitanja zaštite životne sredine su važna komponenta obuke za naše zaposlene na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Uz to, postoje posebne „zelene“ inicijative za podizanje svesti o zaštiti životne sredine među zaposlenima, poput serije edukativnih tekstova na intranet portalu. Ovi te
kstovi obrađuju primere unapređenja energetske efikasnosti kod klijenata koje je banka finansirala. Takođe, ceo jedan sprat Centrale banke je posvećen energetskoj efikasnosti. Glavni hodnik je preimenovan u Bulevar energetske efikasnosti i povezuje prostorije posvećene obnovljivim izvorima energije: Hidro sobu, Sobu vetrenjača, Geo sobu i Solarnu sobu. Zidni paneli sa fotografijama i kratkim tekstualnim objašnjenjima, zajedno sa člancima i banerima na intranet portalu banke, predstavljaju svakodnevni podsetnik za zaposlene na značaj energetske efikasnosti i obnovljive energije. 
Imajući u vidu štetan uticaj motornih vozila na okruženje, banka je obezbedila zaposlenima mogućnost korišćenja bicikala. Za duža putovanja, banka je među svoja službena vozila pre nekoliko godina uvrstila hibridnu Toyotu Prius, kao doprinos smanjenju emisija CO2. Pored toga, u 2016. ProCredit banka je uspela prva da uveze flotu od 7 potpuno električnih vozila Volkswagen E-Up, što će dalje doprineti smanjenju štetnog uticaja institucije na okolinu.
ProCredit banka je osnovala službu za energetsku efikasnost i zaštitu živone sredine odgovornu za praćenje naših rezultata u oblasti u oblasti energetske efikasnosti i zaštite životne sredine i upravljanje našim naporima u cilju njihovog unapređenja.
 
2. stub: Upravljanje ekološkim i socijalnim rizicima u kreditiranju
 
ProCredit banka u Srbiji sprovodi sistem upravljanja zaštitom životne sredine koji je zasnovan na stalnoj proceni kreditnog portfolija prema kriterijumu zaštite životne sredine i socijalne odgovornosti klijenata. To obuhvata dubinsku analizu svih privrednih aktivnosti koje nose potencijalni rizik po životnu sredinu i društvenu zajednicu, i odbijanje zahteva za kredit preduzeća koja su uključena u ekološki rizične aktivnosti i koja se nalaze na listi isključenih delatnosti naše institucije. Integrisanjem pitanja ekologije u proces odobravanja kredita, ProCredit banka u Srbiji istovremeno omogućava podizanje svesti klijenata o pitanjima zaštite životne sredine.
 
3. stub: Promovisanje „zelenog finansiranja“ 
 
ProCredit banka u Srbiji nastoji da promoviše ekološki što održiviji ekonomski razvoj. Tokom decenijskog rada na promociji ulaganja u zelenu ekonomiju, proširili smo program proizvoda i usluga zelenog finansiranja, koji se sastoji od kredita za energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije i ostale mere zaštite životne sredine za preduzeća, gazdinstva i stanovništvo.
 
Više o ponudi za zeleno finansiranje mozete pronaći na delu Finansiranje energetski efikasnih rešenja.