Jači fokus na domaću privredu i štednju građana

ProCredit banka je krajem decembra 2017. godine potpisala Ugovor o ustupanju dela svog kreditnog portfolija sa Banka Intesa ad Beograd, kojim je ovoj banci ustupljeno svega 4 odsto ukupnog iznosa kredita koje ProCredit banka danas ima u otplati, odnosno oko 35 miliona evra kredita.

Više informacija pročitajte OVDE.

Biznis krediti za investicije

 

Kvalitetne investicije ne trpe odlaganje. Zato, razmislite o svom cilju, prepoznajte svoje potrebe za ovaj trenutak, za blisku i dalju budućnost i uz podršku proverenog partnera, povećajte svoje mogućnosti uz indeksirane dugoročne kredite.

 

Investicioni krediti:

 
  • Rok otplate do 180 meseci
  • Mogućnost odložene otplate i do 12 meseci
  • Krediti su indeksirani u EUR
 

Investicioni krediti za osnovna sredstva:

 
  • Rok otplate do 84 meseca
  • Mogućnost odložene otplate i do 12 meseci
  • Krediti su indeksirani u EUR