Vrste računa

 
Svim domaćim i stranim pravnim licima u ProCredit banci na raspolaganju su:
 
  • Tekući račun
  • Račun oročenog depozita
  • Namenski računi za trgovinu hartijama od vrednosti
  • Računi za preduzeća u osnivanju.