Internet
Bankarstvo

Ulogujte se

Bankarski video savetnik

 
U 2012. godini, na RTS je počelo emitovanje informativno – edukativnog serijala „Savetnik ProCredit banke“.
 
Serija priloga u trajanju od minut i po, svakog radnog dana pre Jutarnjeg Dnevnika, informiše o temama i donosi rešenja nedoumica sa kojima se građani, privrednici, preduzetnici i poljoprivrednici obično susreću pre i tokom korišćenja različitih bankarskih usluga.
 
Na taj način, Savetnik je zanimljiv, informativan i razumljiv način da se na kvalitetno i pravilno sagledaju sve prednosti bankarskih usluga koje postaju sve raznovrsnije, ali i obaveze i odgovornosti koje korišćenje svake od njih nosi sa sobom.
 
Pored objašnjenja, svaki prilog Savetnika nudi jasne i konkretne predloge i smernice. Recimo, na šta je važno obratiti pažnju prilikom podnošenja zahteva i kasnije tokom korišćenja konkretne bankarske usluge. Zatim, kada se i koliko isplati korišćenje „grejs“ perioda, kako iskoristiti prednosti paket računa ili elektronskog bankarstva, kako proceniti korist koju donosi unapređenje energetske efikasnosti pomoću kredita prilagođenih toj nameni i još mnogo toga.
 

Serijal je emitovan i na nizu lokalnih televizija, a na ovom linku možete pronaći i pogledati sve epizode Savetnika ProCredit banke.


 1. Prednosti internet bankarstva
 2. Stambeni krediti
 3. Šta je kreditna sposobnost
 4. Paket računi
 5. Period otplate kredita
 6. Zašto je važno štedeti
 7. Dozvoljeni minus (stanovništvo)
 8. Refinansiranje kredita
 9. Štednja po viđenju
 10. Mobilno bankarstvo
 11. Štedni plan
 12. Platne kartice
 13. Obezbeđenje kredita 
 14. Oročena štednja 
 15. Zaštita od valutnog rizika 
 16. Grejs period 
 17. Pravilno upravljanje obrtnim kapitalom 
 18. Zbog čega je važno partnerstvo sa bankom
 19. Visina kamatne stope 
 20. Overdraft za preduzeća 
 21. Depoziti za preduzeća 
 22. Kako razmišljati kao preduzetnik 
 23. Odgovorno bankarstvo 
 24. Reprogramiranje kredita 
 25. Zašto je važan biznis plan 
 26. eBankar i poslovanje 
 27. EE i poslovanje preduzeća 
 28. Internet bankarstvo i poslovanje preduzeća 
 29. Prepoznati izazov kao šansu 
 30. Kada je investicija opravdana 
 31. ProPay usluga 
 32. Pravilno upravljanje zalihama 
 33. Usluge bankomata 
 34. Kako izabrati i razvijati saradnju sa partnerima 
 35. Važnost štednje od malih nogu 
 36. Unapređenje EE u domaćinstvu – izolacija 
 37. Unapređenje EE u domaćinstvu - kućni uređaji 
 38. Unapređenje EE u domaćinstvu - vrata i prozori 
 39. Šta kada dođe do problema u otplati 
 40. Kako izgleda postupak odobrenja kredita 
 41. Kupovina EE stanova 
 42. Glavne nepoznanice o kreditu 
 43. Interkalarna kamata 
 44. Izabrati pravu kreditnu karticu 
 45. Kako Euribor ili Belibor utiču na ratu 
 46. Kako koristiti karticu u inostranstvu-podizanje novca 
 47. Kako koristiti karticu u inostranstvu-valuta 
 48. Kursne razlike kod kredita 
 49. Prevremena otplata kredita 
 50. Sigurnost korišćenja kartica 
 51. Edukativni seminari ProCredit banke 
 52. Prednosti i koristi od ličnog bankara 
 53. Zona 24h 
 54. Infoterminali 
 55. mBankar za Android telephone 
 56. Plaćanje komunalija putem internet i mBankara 
 57. Kako se odlučiti za banku sa kojom ćemo sarađivati 
 58. Sigurnost depozita 
 59. Desetka paket usluga za student
 60. Izbor istog PIN-a za sve kartice 
 61. Administrativna zabrana 
 62. 3D secure 
 63. Studijska putovanja za klijente 
 64. Program Mladih bankara 
 65. ProAgro Lider 
 66. Kreditni limit za biznis klijente
 67. Klijenti o nama – Energynet 
 68. Klijenti o nama - vinarija Kovačević 
 69. Klijenti o nama – Kobilarov 
 70. Klijenti o nama – Poslovnost