Internet
Bankarstvo

Ulogujte se
Kako razgovarati sa bankom
 
Bankarsko tržište je primer uspešno restrukturiranog sektora srpske privrede. Spektar usluga je veoma širok, usluge se sve vreme usavršavaju, banke su dostupne. 
 
Ovakav razvoj ima i manje dobre strane. U raznovrsnoj ponudi, usluge nisu nužno predstavljene na otvoren i razumljiv način.
Brošura „Kako da razgovarate sa bankom“ je doprinos ProCredit banke promeni takvog stanja. U dva izdanja, 2008. i 2009. objašnjeni su osnovni bankarski pojmovi, postupci i procedure, dati opisi usluga i saveti kada ih i kako koristiti. Brošura je izdata uz podršku NBS, a štampu i besplatnu distribuciji kroz mrežu ekspozitura banke i dnevne listove, u preko 360.000 primeraka podržao je EFSE (European Fund for SouthEast Europe).
 
Na taj način, brošura „Kako da razgovarate sa bankom“ postale je konkretan doprinos ProCredit banke uspostavljanju transparentne, otvorene komunikacije sa građanima i podizanju nivoa finansijske pismenosti.
 
Brošuru možete preuzeti u pdf formatu, na srpskom i engleskom jeziku (linkovi).