ProCredit banka u Eko akciji

 
Zašto Eko akcije?
 
Sprovođenje akcija na temu ekologije ProCredit banka preduzima da bi delom i primerom podržala zaštitu okoline, ali još više, da bi doprinela razvoju svesti o njenoj neophodnosti i značaju. 
 
Akcije su lokalnog i nacionalnog karaktera, samostalne ili uz učešće okoline, partnera i klijenata.
 
Više o akcijama možete saznati na linkovima: