Štedna knjižica

 
Štedna  knjižica je  oblik štednje  koji pruža sve  prednosti po ugledu na štednju po viđenju – sredstvima slobodno raspolažete, a u svakom trenutku u kom se nalaze na računu štednje, pripisuje im se kamata. Štedna knjižica pruža i mogućnost da uvećanjem štednog uloga uvećate i kamatu na iznos štednje. Kamata na ovaj oblik štednje se pripisuje kvartalno i upisuje se u štednu knjižicu ProCredit banke.
 
  • Na postojeći štedni ulog možete dodavati ili sa njega podizati novac, bilo kada neograničen broj puta
  • Dodavanjem novca uvećavate osnovicu na koju se računa kamata
  • Slobodno korišćenje sredstava – novac Vam je uvek na raspolaganju
 
Dodatna pogodnost jemogućnost da se sredstva na štednu knjižicu prebacuju trajnim nalogom – jednom postavljen nalog za prenos realizuje se automatski, bez odlaska u banku.
 
Za više informacija o tome kuda idu Vaše pare kada ih stavite na štednju posetite sajt: