Subvencionisani krediti u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede

ProCredit banka nastaviće i ove godine sa odobravanjem subvencionisanih kredita poljoprivrednicima, a sve u želji da i na taj način omogući izuzetno velikom broju domaćih proizvođača da nastave sa unapređenjem i širenjem posla kojim se bave.
 
Subvencionisani krediti i ovoga puta se mogu iskoristiti za:
  • nabavku stoke za tov i osnovnog stada,
  • investicije u biljnu proizvodnju i nabavku repromaterijala
  • nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme
  • nabavku stočne hrane.
 
Prema ugovoru potpisanom sa Ministarstvom poljoprivrede, nominalna kamatna stopa po kojoj će se odobravati subvencionisani krediti poljoprivrednicima su od 3 odsto za sve namene.
 
Tokom proteklih godina, ProCredit banka je bila najaktivnija i najuspešnija banka u isplati subvencionisanih kredita za poljoprivredu. O svemu tome najbolje govori podatak da je od svih subvencionisanih agro kredita, koji su od 2008. godine do danas isplaćeni u Srbiji, ProCredit banka je isplatila više od 50 odsto.
 
Naša namera je da i ovoga puta budemo jedna od najaktivnijih banka u isplati subvencionisanih kredita, a svi zainteresovani poljoprivrednici mogu da se jave u najbližu ekspozituru naše banke i podnesu zahtev za kredit, kao i da se u razgovoru sa našim stručnjacima detaljno raspitaju o čitavom programu.