Jači fokus na domaću privredu i štednju građana

ProCredit banka je krajem decembra 2017. godine potpisala Ugovor o ustupanju dela svog kreditnog portfolija sa Banka Intesa ad Beograd, kojim je ovoj banci ustupljeno svega 4 odsto ukupnog iznosa kredita koje ProCredit banka danas ima u otplati, odnosno oko 35 miliona evra kredita.

Više informacija pročitajte OVDE.

Biznis krediti za likvidnost i obrtna sredstva

 

Uz biznis kredite za obrtna sredstva - postavite srednjoročni cilj i realizujte obrt bez zastoja. Uz biznis kredite za likvidnost - odgovorite na trenutne potrebe i momentalno pokrenite obrt. Ovi krediti su pravo rešenje ako planirate investicije u zalihe, repromaterijal, sirovine, poluproizvode i gotove proizvode i robu. Budite spremni za brzu realizaciju posla u svakom trenutku!

 

Indeksirani krediti za likvidnost

  • Rok otplate do 18 meseci

Kredi ti za finansiranje trajnih obrtnih sredstava

 
  • Krediti su indeksirani u EUR
  • Rok otplate do 36 meseci