Internet
Bankarstvo

Ulogujte se

Cenovnik usluga

 

Cenovnik za fizička lica koji važi od 13.02.2017. godine se nalazi na sledećem linku:

 
Cenovnik za pravna lica koji važi od 1. septembra 2016. godine se nalazi na sledećem linku:

Novi Cenovnik za pravna lica koji počinje da važi od 1. juna 2017
. godine se nalazi na sledećem linku:


Cenovnik za preduzetnike koji  važi od 15. oktobra
 2016. godine se nalazi na sledećem linku:


Novi Cenovnik za preduzetnike koji počinje da važi od 1.juna 2017. godine
 se nalazi na sledećem linku:

Opšti uslovi poslovanja


Opšti uslovi poslovanja za pravna lica i preduzetnike, koji  važe od 15. oktobra, odnosno 1.decembra 2016. godine, nalaze se na sledećim linkovima:

Novi Opšti uslovi poslovanja za pravna lica i preduzetnike, koji počinju da važe od 1.juna 2017.
 godine, nalaze se na sledećim linkovima:

Opšti uslovi poslovanja za fizička lica, koji  važe od 15. oktobra, odnosno 1. decembra 2016
.godine, nalaze se na sledećim linkovima: