Internet
Bankarstvo

Ulogujte se

Cenovnik usluga

 
Cenovnik za fizička lica koji važi od 1. marta 2018. godine, odnosno 16. aprila 2018.  se nalazi na sledećem linku:
Cenovnik za fizička lica koji će početi da važi od 1. oktobra 2018. godine,  se nalazi na sledećem linku:

Cenovnik za pravna lica/nosioce poljoprivrednih gazdinstava koji važi od 1. septembra 2017. godine se nalazi na sledećem linku:

Cenovnik za pravna lica koji važi od 1. marta 2018. godine se nalazi na sledećem linku:

Cenovnik za preduzetnike koji važi od 1. marta 2018. godine se nalazi na sledećem linku:

Cenovnik za nosioce poljoprivrednih gazdinstava koji važi od 1. oktobra 2018. godine se nalazi na sledećem linku:
 
Cenovnik za pravna lica koji važi od 1. septembra  2018. godine se nalazi na sledećem linku:
 
Cenovnik za preduzetnike koji važi od 15. oktobra 2018. godine se nalazi na sledećem linku:
 

Opšti uslovi poslovanja

 


Opšti uslovi poslovanja za fizička lica, koji počinju da važe od 1. marta 2018. godine, odnosno 16. aprila 2018. 
godine, nalaze se na sledećim linkovima:

 
Opšti uslovi poslovanja za fizička lica, koji počinju da važe od 1. oktobra 2018. godine, odnosno 15. avgusta, nalaze se na sledećim linkovima: