Internet
Bankarstvo

Ulogujte se

Cenovnik usluga

 

Cenovnik za fizička lica koji važi od 13.02.2017. godine se nalazi na sledećem linku:

 
Cenovnik za pravna lica koji važi od 1. septembra 2016. godine se nalazi na sledećem linku:


Cenovnik za preduzetnike koji  važi od 15. oktobra se nalazi na sledećem linku:


Opšti uslovi poslovanja


Opšti uslovi poslovanja za pravna lica i preduzetnike, koji  važe od 15. oktobra, odnosno 1.decembra 2016. godine, nalaze se na sledećim linkovima:


Opšti uslovi poslovanja za fizička lica, koji  važe od 15. oktobra, odnosno 1. decembra 2016.godine, nalaze se na sledećim linkovima: