Internet
Bankarstvo

Ulogujte se

Cenovnik usluga

 
Cenovnik za fizička lica koji važi od 1. marta 2018. godine, odnosno 16. aprila 2018.  se nalazi na sledećem linku:

Cenovnik za pravna lica/nosioce poljoprivrednih gazdinstava koji važi od 1. septembra 2017. godine se nalazi na sledećem linku:

Cenovnik za pravna lica koji važi od 1. marta 2018. godine se nalazi na sledećem linku:

Cenovnik za preduzetnike koji važi od 1. marta 2018. godine se nalazi na sledećem linku:


Opšti uslovi poslovanja

 


Opšti uslovi poslovanja za fizička lica, koji počinju da važe od 1. marta 2018. godine, odnosno 16. aprila 2018. 
godine, nalaze se na sledećim linkovima: