Jači fokus na domaću privredu i štednju građana

ProCredit banka je krajem decembra 2017. godine potpisala Ugovor o ustupanju dela svog kreditnog portfolija sa Banka Intesa ad Beograd, kojim je ovoj banci ustupljeno svega 4 odsto ukupnog iznosa kredita koje ProCredit banka danas ima u otplati, odnosno oko 35 miliona evra kredita.

Više informacija pročitajte OVDE.

Opšte informacije o internet bezbednosti


Za ProCredit banku je prioritet zaštita integriteta Vaših transakcija i podataka koji se odnose na Vaš bankovni račun.

 

ProCredit banka zato koristi najnoviji bezbednosni softver i primenjuje procedure kojima štiti Vaše transakcije preko interneta.
 
Pored toga, uvek treba da budete svesni da se internet i elektronska pošta mogu upotrebiti kao sredstva za nezakonitu aktivnost, te Vam preporučujemo da se na ovom mestu upoznate sa nekim od osnovnih mere internet bezbednosti - Opšte informacije o internet bezbednosti.