Internet bankarstvo za pravna lica - OfficeBanking

Nova unapređenja za Vaš komfor i efikasnost
 
Uz uobičajene funkcionalnosti, nova, unapeđena aplikacija elektronskog bankarstva – Office banking donosi brojne prednosti od kojih izdvajamo:
 
  • Najčešće operacije, kao što su kreiranje naloga za prenos, sinhronizacija, štampa poslednjeg izvoda i stanja na računu, pregled kursne liste, dostupne su na jedan klik
  • Mogućnost automtskog ažuriranja – periodična preuzimanje i sinhronizacija podataka sa Bankom
  • Unapređena integracija sa ERP softverskim rešenjima
  • Unapređeni model udaljenog potpisivanja
  • Mogućnost slanja propratne dokumentacije za naloge 1450
  • SVD (Same Value Date) opcija - za naloge za plaćanje prema inostranstvu omogućava da se nalog realizuje istog dana
  • Mogućnost stoniranja naloga u domaćem platnom prometu koji su poslati putem aplikacije.
  
 

Uputstva za korišćenje OfficeBankinga

 
 
INTERNET BANKARSTVO ZA PREDUZETNIKE, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA - OfficeBanking
 

Uputstvo za korišćenje Halcom aplikacije

 
INTERNET BANKARSTVO ZA PREDUZETNIKE, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA - HALCOM