Internet bankarstvo za fizička lica

 Obavljajte još lakše i brže bankarske transakcije preko Interneta!


 
Iskoristite pun kapacitet brzine, mobilnosti i sigurnosti korišćenja internet bankarstva uz nove funkcije:
 
 • Kupoprodaju deviza i uvid u kursnu listu
 • Pregled računa štednje
 • Uvid u plan otplate kredita i pregled uplata iz prethodnog perioda
 • Izračunavanja anuiteta kredita
 • Pregled, otvaranje i zatvaranje trajnih naloga
 • Najava isplate gotovine
 • Podnošenje zahteva (dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu, potvrde, reizdavanje kartica)
 
  
 
Unapređena verzija Internet bankarstva funkcioniše na svim poznatim internet pretraživačima - Internet Explorer, Mozzila Firefox, Google Chrome, Opera i dr. Nije potrebna nikakva instalacija softvera, aplikaciju možete koristiti na svakom računaru sa pristupom internetu i tako iskoristiti:
 
 • Uštede vremena – transakcije i informacije prenose se u sekundama
 • Uštede novca – niske provizije za prijem informacija i obavljanje transakcija
 • Komfor – bez potrebe dolaska u ekspozituru
 • Dostupnost – nema ograničenja u smislu radnog vremena, jer je usluga stalno dostupna (24/7)
 • Jednostavnost – korišćenje je veoma praktično i lako
 • Bezbednost – obezbeđena trajnost podataka i sigurnost transakcija
 • Bez dodatnih instalacija sertifikata i pratećih programa - autorizacija transakcija vrši se SMS porukom ili pomoću TOKENA.

Probajte Internet bankarstvo

 
Uverite se sami pre nego što odlučite – iskoristite simulacije korišćenja Internet bankarstva