Prokijevi saveti

 
Vodu treba da štedimo svakog dana. Ako zatvorimo slavinu za vodu dok peremo zube i ruke možemo da uštedimo 16 litara vode dnevno.
 
Piši na obe strane papira. Ne bacaj ga već recikliraj. Svaka tona recikliranog papira spasava čak 17 stabala drveća.
Sijalica treba da bude upaljena samo dok smo u sobi. Obične sijalice treba zameniti štedljivim. Ona traje 6 puta duže od obične.
Limenke treba reciklirati. 1 reciklirana limenka uštedi dovoljno električne energije da televizor bude uključen 3 sata.
 
Koristi platnene kese. Jednoj plastičnoj kesi je potrebno 500 godina da bi se razgradila.
Idi peške, biciklom ili javnim prevozom koliko god je moguće. Gorivo koje sagori u motoru automobila stvara prosečno 2,5 kg CO2 emisije po litru.