3-D zaštita za platne kartice - Za sigurnije internet plaćanje

 
3-D Secure (Three Domain Secure) je globalni standard obavljanja sigurnih internet transakcija.
 
3-D Secure svakom korisniku platne kartice omogućava da prilikom kupovine na internetu potvrdi autentičnost Banci izdavaocu kartice, čime potvrđuje svoje prisustvo u procesu kupovine i plaćanja na internetu.
 
Međunarodni platni sistemi MasterCard i Visa International razvili su sopstvene programe sigurnosne kupovine na internetu bazirane na 3-D Secure modelu pod nazivom  MasterCard Secure Code i Visa zaštitni kod Verified by Visa.

Osnovne prednosti 3-D Secure programa su:
 
 • Kontrola neovlašćenog/neautorizovanog korišćenja kartice
 • Mogućnost korišćenja bez potrebe za specijalizovanim softverom ili hardverom
 • Obavljanje internet kupovine sigurnim prenosom informacija o plaćanju uz učešće kupca u samoj transakciji plaćanja
 • Poboljšana zaštita od rizika zloupotrebe koji nastaje kad drugi pojedinci pokušavaju da koriste tuđu karticu putem interneta
 • Samo korisnik platne kartice ima pristup svom ličnom iPIN (internet PIN) za plaćanje na internetu
 
Postupak plaćanja u 3-D Secure program je sledeći:
 
 1. Odaberite proizvode i usluge koje želite da kupite i pređite na stranicu za plaćanje
 2. Upišite tražene podatke (uključujući i broj kartice) i kada kliknete na dugme za potvrdu plaćanja, Internet sajt/prodavnica se automatski povezuje sa Bankom radi provere da li je kartica aktivirana za korišćenje 3-D secure usluge
 3. Ukoliko jeste, na Vašem ekranu pojaviće se prozor s osnovnim detaljima o transakciji, Vašim identifikacionim podacima i zahtevom za unos iPINa ili definisane lozinke
 4. Proverite ispravnost prikazanih podataka (iznos transakcije, poslednje četiri cifre na kartici i lične poruke)
 5. Unesite svoj iPIN/ lozinku i potvrdite unos
 6. Ukoliko je iPIN/ lozinka ispravna, Banka trgovcu potvrđuje Vašu autentičnost
 7. Trgovac Banci prosleđuje upit o raspoloživim sredstvima na računu i ispravnosti statusa kartice