Spar plan

Planirajte lakše uz Spar plan.
 

Spar plan je poseban oblik oročene štednje. Idealan je za realizaciju dugoročnih planova, uz najviše kamatne stope - više i od kamata za oročenu štednju.
 
Suština Spar plana je da svakog meseca na osnovni iznos dodajete mali iznos, a nominalna kamatna stopa se povećava tokom trajanja Spar plana po isteku svake godine oročenja.
 
Nakon što isplanirate investiciju, dovoljno je da otvorite Spar plan, a zatim ne morate ni da dolazite u banku da polažete novac - dovoljno je da aktivirate trajni nalog i određenog datuma, ugovoreni iznos sredstava automatski će biti prebačen sa vašeg računa na štednju, bez naknade.
 
Iznos mesečnog transfera može da bude od 30 do 1.000 EUR, a promenu iznosa ili dana u mesecu kada se sredstva prebacuju možete izvršiti do tri puta tokom svake godine trajanja Spar plana.

Uz stalno rastuću kamatnu stopu, Spar plan omogućava i dodatnu beneficiju - štednju uz bonus od 10% pripisane kamate nakon isteka ugovorenog perioda. 
 
Period
Valuta
Godišnja nominalna kamatna stopa
1 godina
EUR
0.40%
2 godine
EUR
0.70%
3 godine
EUR
0.90%
4 godine
EUR
1.00%
5 godina
EUR
1.10%
Bonus
EUR
10.00%
Efektivna kamatna stopa za ceo period od 0.82%
 
Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.
Kamatna stopa je fiksna.
Efektivne kamatne stope za deviznu štednju su neto i od njih je odbijen porez na prihod od kapitala u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.
Navedene kamatne stope važe i za rezidente i za nerezidente.
Banka ne indeksira depozite fizičkih lica.
 
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.