Flex minus


Prevaziđite trenutni ili povremeni nedostatak sredstava na tekućem računu uz Flex minus.
 
Flex minus 
 
  • je najfleksibilniji način kreditiranja - nije obavezno navođenje namene i preciziranje plana vraćanja.
  • je na raspolaganju jednostavno i brzo - možete aplicirati otvaranjem Total računa u ProCredit banci i usmeravanjem svoje plate ili penzije na njega.
  • se odobrava i može se koristiti nakon prve uplate po osnovu ličnih primanja na Vaš račun, na period do 24 meseca.
  • u zavisnosti od Vaših primanja Flex minus može da bude odobren u visini do 2 mesečne zarade.
 
Kamata je samo 9% -  obračunava se dnevno za broj dana korišćenja, a račun klijenta se zadužuje mesečno.
 

Ako primate inostranu platu ili penziju preko ProCredit banke, dozvoljeni minus možete koristiti u visini jedne do dve plate/penzije odmah nakon primanja prve preko računa u banci. Sve što je potrebno je da priložite neophodna dokumenta vezana za platu/penziju.
 
Obezbeđenje za Flex minus su menica i menična izjava.

Flex minus za nerezidente odobrava se u valutama EUR i USD.