ProPayŠta je ProPay?

Sistem realizacije bezgotovinskih naloga i/ili dokumentarnih plaćanja između klijenata ProCredit banaka.


Ko može da koristi ProPay?

Klijenti ProCredit banaka u regionu; fizička lica, institucije ili kompanije koje imaju ekspoziture u zemljama u kojima postoje ProCredit banke.

Gde može da se koristi ProPay?

Nemačka, Albanija, BiH, Bugarska, Gruzija, Makedonija, Moldavija, Rumunija, Srbija, Kosovo, Grčka i Ukrajina. 

Zašto ProPay?

Da bi se realizovala komercijalna plaćanja poslovnih partnera u okviru ProPay sistema na najbrži i najjeftiniji način!
Popunite ProPay nalog i donesite ga u bilo koju ekspozituru ProCredit banke.

U roku od 3 sata, ProCredit banka realizuje plaćanje. U toku istog dana, primalac dobija novac na svoj račun u ProCredit banci.

Čekamo Vas u našim ekspoziturama!