ProPay usluga - najpouzdaniji način plaćanja u regionu jugoistočne Evrope

 
Upola cene, dvostruko brže!

ProPay sistem je jedinstveni način plaćanja između banaka članica ProCredit mreže.

Šta je ProPay?
Sistem realizacije bezgotovinskih naloga i/ili dokumentarnih plaćanja između klijenata ProCredit banaka.
 
Ko može da koristi ProPay?

Klijenti ProCredit banaka u regionu; fizička lica ili poljoprivredna gazdinstva i proizvođači, koji imaju aktivne međunarodne ekonomske odnose širom jugoistočne Evrope.

Gde može da se koristi ProPay?

Albanija, BiH, Bugarska, Gruzija, Jermenija, Makedonija, Moldavija, Rumunija, Srbija, UNMIK/Kosovo i Ukrajina.

Zašto ProPay?

Da bi se realizovala komercijalna plaćanja poslovnih partnera u okviru ProPay sistema na najbrži i najjeftiniji način!
Popunite ProPay nalog i donesite ga u bilo koju ekspozituru ProCredit banke.
U roku od 3 sata, ProCredit banka realizuje plaćanje. U toku istog dana, primalac dobija novac na svoj račun u ProCredit banci.
Čekamo Vas u našim ekspoziturama!