Međunarodni platni promet

Uz korišćenje usluge međunarodnog platnog prometa u ProCredit banci, jednostavno i efikasno obavljajte devizne transakcije sa Vašim poslovnim partnerima, kupcima i dobavljačima svuda u svetu. Pored toga, pod veoma povoljnim uslovima možete da iskoristite:
 
  •  Otvaranje i vođenje tekućih računa u valutama EUR, USD i CHF
  •  Dobijanje akreditiva i bankarskih garancija
  •  Obavljanje uslovnih doznaka
  •  Obavljanje isplata za službena putovanja, kako po akontaciji, tako i po konačnom obračunu.
 
Korišćenje usluge međunarodnog platnog prometa u ProCredit banci omogućava Vam stalan uvid u stanje i promet na Vašem računu, kao i generisanje i štampanje dnevnih izvoda i izdavanje svih vrsta potvrda.
 
Za više informacija o načinima plaćanja u inostranstvo, popunjavanju i realizaciji naloga, pročitajte OVDE.