Vreme prijema elektronskih naloga

 
Sistem elektronskog bankarstva je operativan 24h dnevno, te svoje naloge možete kreirati i slati u bilo koje doba dana.
 
Međutim, ukoliko želite da se nalozi koje šaljete realizuju istog dana, važno je povesti računa o radnom vremenu platnog prometa.
 
Od ponedeljka do petka:
 
  • Eksterni nalozi (račun poverioca - primaoca nije kod ProCredit banke) poslati do 17:00 biće realizovani istog dana
  • Eksterni nalozi koji su preko 300.000,00 dinara, kao i oni koji su označeni kao hitni, poslati do 17:00 biće realizovani istog dana (nalozi koji su označeni kao hitni su skuplji od običnih naloga)
  • Interni nalozi (oba računa, račun dužnika-nalogodavca i računpoverioca - primaoca, su kod ProCredit banke, tj. počinju sa 220), poslati do 18:30 biće realizovani istog dana.
 
Subota:
 
  • Interni nalozi (oba računa, račun dužnika-nalogodavca i račun poverioca-primaoca, su kod ProCredit banke, tj. počinju sa 220) poslati do 13:30 biće realizovani istog dana.
 
Nedelja:
 
  • Nedeljom platni promet ne radi. Podrazumeva se da ukoliko je datum valute u budućnosti naloge možete kreirati i slati u bilo koje doba dana, ali morate paziti da datum valute nije subota, nedelja ili državni praznik.
 
 

Uputstva za popunjavanje naloga i šifre plaćanja

Samo ispravno popunjeni nalozi omogućavaju da u punoj meri iskoristite prednosti koje pruža internet bankarstvo.
 
Zato, kao podsetnik, pripremili smo za vas: