Opšte informacije o internet bezbednosti

ProCredit banka je u svom poslovanju posvećena zaštiti integriteta vaših transakcija i podataka koji se odnose na vaš bankovni račun.
 
ProCredit banka zato koristi najnoviji bezbednosni softver i primenjuje procedure kojima štiti vaše transakcije preko interneta.
 
Pored toga, uvek treba da budete svesni da se internet i elektronska pošta mogu upotrebiti kao sredstva za nezakonitu aktivnost, te vam preporučujemo da se na ovom mestu upoznate sa nekim od osnovnih mere internet bezbednosti - Opšte informacije o internet bezbednosti.
 
Više informacija o bezbednosti bankarskih klijenata možete dobiti i na sajtu Udruženja banaka Srbije
 

„Fišing“ ili mrežna krađa identiteta

„Fišing“ ili mrežna krađa identiteta predstavlja pokušaj krađe podataka korisnika interneta putem falsifikovane web stranice. Obično se link za takvu stranicu nalazi u e-mail-u ili chat porukama koje se nasumično šalju, u pokušaju da se klijenti prevare i navedu da otkriju informacije na lažnoj web stranici. 
 
U tim porukama obično se tvrdi da je neophodno „ažurirati“ ili „potvrditi“ informacije o Vašem računu, te se klijenti nagovaraju da kliknu na dati link u elektronskoj poruci/e-mail-u koja ih vodi do lažne web stranice. Sve informacije koje upišete na lažnoj web stranici dospevaju u ruke kriminalaca koje oni zatim koriste u svoje nezakonite svrhe.
 
Pozivamo Vas da se sa karakteristikama "fišing" elektronskih poruka, kao i načinima zaštite od njih, upoznate ovde - Informacije o internet bezbednosti: „Fišing“ ili mrežna krađa identiteta.
 

Prijavljivanje sumnjivih poruka

Ako primite sumnjivu poruku, molimo Vas da odmah obavestite ProCredit banku prosledjivanjem sumnjive poruke na sledeću adresu elektronske pošte ebankar@procreditbank.rs.

Takođe, Banci se možete obratiti telefonskim putem, pozivom Info centra na brojeve telefona 0 700 700 000 ili 011/20 57 000 (za pozive sa mobilnog telefona i iz inostranstva) ili tako što ćete posetiti najbližu ekspozituru i uspostaviti kontakt sa Vašim savetnikom za klijente.

Više informacija o načinu prijavljivanja sumnjivih poruka, možete saznati ovde - Informacije o internet bezbednosti: prijavljivanje sumnjivih poruka.


Za ProCredit banku je prioritet zaštita integriteta Vaših transakcija i podataka koji se odnose na Vaš bankovni račun.
 
ProCredit banka zato koristi najnoviji bezbednosni softver i primenjuje procedure kojima štiti Vaše transakcije preko interneta.
 
Pored toga, uvek treba da budete svesni da se internet i elektronska pošta mogu upotrebiti kao sredstva za nezakonitu aktivnost, te Vam preporučujemo da se na ovom mestu upoznate sa nekim od osnovnih mere internet bezbednosti - Opšte informacije o internet bezbednosti.