Mobilno bankarstvo

 
Uštedite vreme – obavljajte bankarske transakcije uz uslugu mobilnog bankarstva.
 


Uz mobilno bankarstvo, ostvarite potpunu mobilnost i uvid u podatke na Vašim računima 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Dostupne su Vam sve najčešće korišćene usluge:        
 
  • Pristup računima i pregled trenutnog stanja
  • Pregled izvoda / prometa po računima
  • Menjački poslovi – kupovina i prodaja deviza i pregled kursne liste
  • Plaćanje svih vrsta računa (kreiranje naloga za prenos, šablona, pregled izvršenih plaćanja)
  • Transferi po sopstvenim računima
  • Detaljan pregled informacija o karticama, prometu i broju transakcija po karticama za određen period
  • Različite vrste podešavanja aplikacije, promena PIN-a, fonta, jezika i slično.
 
 
Fizička lica se mogu prijaviti za obavljanje transakcija putem mobilnog telefona ili prijem obaveštenja popunjavanjem pristupnice.

Mobilno bankarstvo i na Android uređajima!

Preuzmite mBankar aplikaciju još danas sa
Android Marketa.

http://www.procreditbank.rs/upload/images/mobilni.png

Uz SMS na zahtev, informišite se jednostavno i trenutno o stanju po računima (tekući, devizni, računi štednje), kursnoj listi, stanju po kreditu, dozvoljenom minusu i kreditnoj kartici i aktuelnoj ponudi Banke. Uputstvo za ovu uslugu preuzmite ovde.

Ako ste korisnik platnih kartica ProCredit banke, iskoristite
SMS servis plaćanja. U zavisnosti od vrste kartice i mobilnog operatera, plaćajte prepaid dopune, postpaid račun ili vršite prenos sredstava sa računa na račun pomoću mobilnog telefona.
 
Za SMS servis plaćanja možete se prijaviti tako što popunite zahtev, koji možete preuzeti ovde.
 
Pravna lica se mogu prijaviti za dobijanje obaveštenja o stanju na računu ili promenama putem SMS-a popunjavanjem pristupnice za pravno lice i pristupnice za ovlašćeno lice
 
Ako ste ovlašćeni menjač, iskoristite SMS servis i informišite se o kursnim listama u skladu sa priloženim uputstvom.
Popunjenu pristupnicu možete podneti u bilo kojoj ekspozituri ProCredit banke.