Visa Business Electron

 
 
Visa Business Electron kartica Vam štedi vreme potrebno za odlaske u banku i omogućava:
 
  • Praktičnost primene - plaćanja putnih troškova i goriva, kupovinu kancelarijskog pribora i opreme, troškove hotela i restorana, službenog putovanja, rent a car-a kao i sve ostale troškove firme u zemlji i inostranstvu, na svim prodajnim mestima obeleženim znakom VISA.
  • Podizanje gotovine na bankomatima na kojima je istaknut znak VISA
  • Uplata pazara na bankomatima u Zoni 24/7 ProCredit banke
  • Visoku sigurnost - smanjuje rizik od nošenja gotovine, a novac Vam je na raspolaganju 24 sata, sedam dana u nedelji
  • Lako praćenje troškova kroz preciznu evidenciju i mesečnu specifikaciju troškova
  • Izmirivanje obaveza u dinarima za sve transakcije u zemlji i inostranstvu 
  •  
Visa Bussines Electron kartica je vezana za račun pravnog lica, a izdaje se vlasnicima i za to ovlašćenim zaposlenima. Broj izdatih kartica po pravnom licu nije ograničen, a limit potrošnje može biti različito definisan za svaku pojedinačnu karticu. 
 
Kartice je moguće ograničiti isključivo za uplatu ili isplatu, sa ili bez opcije uvida u stanje.
 
 
Pristupnicu za Visa Business Electron karticu možete preuzeti, popuniti i predati u svim ekspoziturama ProCredit banke, ali i preuzeti sa našeg sajta - Pristupnica za Visa Business Electron karticu
Takođe, za sve informacije možete nam se obratiti i slanjem poruke sa Vašim kontakt podacima na e-mail adresu: kontakt@procreditbank.rs , nakon čega ćemo Vas kontaktirati u najkraćem roku.