ProPay usluga


Biznis bez granica - najpovoljnija ponuda na tržištu za Vaš biznis!

2,5 EUR po transakciji!

Šta je ProPay?

ProPay sistem je jedinstveni sistem plaćanja između banaka članica ProCredit mreže, koji omogućava brzu realizaciju bezgotovinskih naloga i/ili dokumentarnih plaćanja između klijenata ProCredit banaka.Ko može da koristi ProPay?

Klijenti ProCredit banaka u regionu; fizička lica, institucije ili kompanije koje imaju ekspoziture u zemljama u kojima postoje ProCredit banke.

Gde može da se koristi ProPay?

Nemačka, Albanija, BiH, Bugarska, Gruzija, Ekvador, Kolumbija, Makedonija, Moldavija, Rumunija, Srbija, Kosovo, Grčka i Ukrajina.

Zašto ProPay?

Da bi se realizovala komercijalna plaćanja poslovnih partnera u okviru ProPay sistema na najbrži i najjeftiniji način!
 
Za ProPay banka nudi: 

  • Niske cene - samo 2.5 Eura u okviru ProCredit mreže banaka
  • Transakcije bez provizije – za lica koja primaju novac
  • Brzu realizaciju – plaćanja mogu biti realizovana u roku od 3 sata , dok primalac dobija novac na svoj račun u ProCredit banci isti dan
 
Kako?

Uz elektronsko bankarstvo koje možete brzo i jednostavno instalirati, a koje Vam omogućava da samostalno upravljate svojim vremenom i transakcijama. 
 
ProCredit banka će realizovati transakcije u roku od 3 sata i novac će biti na računu korisnika u ProCredit banci, isti dan. 
 
Jedino je potrebno da i platilac i primalac imaju otvoren račun u ProCredit banci.  
 
Za sve dodatne informacije pozovite Info centar, ili pošaljite poruku sa Vašim kontakt podacima i pitanjem na adresu kontakt@procreditbank.rs . Kontaktiraćemo Vas u najkraćem roku
 
Pogledajte i ostale usluge Međunarodnog platnog prometa.