Usluge za nerezidente


ProCredit banke omogućava isti kvalitet usluga i za nerezidente – strana pravna lica, strane nevladine organizacije, strana predstavništva i ambasada, kao i za njihove zaposlene.

U skladu sa specifičnim potrebama, za njih je omogućen i specifični paket usluga.
 
Paket usluga za nerezidente čine:

 • Besplatno otvaranje i održavanje računa
 • Međunarodni platni promet, plaćanje izvršeno sa istim datumom valute
 • Domaći transferi novca
 • Usluge eBankara
 • Podizanje gotovine, u stranoj ili domaćoj valuti
 • VIP usluge podizanja gotovine
 • Slanje naloga za plaćanje putem faksa ili e-mejla, na zahtev
 • Slanje izvoda o stanju računa putem e-mejla ili eBankara
 • Posebni čekovi
 • Svakodnevno informisanje o deviznom kursu
 • Korišćenje najpovoljnijeg kursa Banke.

Za sve dodatne informacije pozovite Info centar, ili pošaljite poruku sa Vašim kontakt podacima i pitanjem na adresu kontakt@procreditbank.rs . Kontaktiraćemo Vas u najkraćem roku.