Zaštita od valutnog rizika

 
Otklonite neizvesnost i rizik kretanja kursa pomoću kvazi terminske kupovine deviza.
 
Kvazi - terminska kupovina deviza Vam omogućava ugovaranje kupovine deviza na određeni datum u budućnosti, po unapred ugovorenoj ceni i u unapred određenom iznosu. To znači da uplaćujete ugovoreni iznos dinarskih sredstava na račun kod Banke na dan ugovaranja transakcije, koji Banka istog dana prenosi na račun oročenog depozita. Time imate garantovan fiksni kurs na dan ugovaranja transakcije za kupovinu valute u budućnosti.
 
Za sve dodatne informacije pozovite Info centar, ili pošaljite poruku sa Vašim kontakt podacima i pitanjem na adresu kontakt@procreditbank.rs . Kontaktirćemo Vas u najkraćem roku.