Međunarodni platni promet

 
Biznis bez granica - Fiksne provizije za međunarodna plaćanja

Omogućite sebi jednostavno i efikasno obavljanje svih deviznih transakcija sa Vašim poslovnim partnerima svuda u svetu, kao i veoma povoljne uslove za:

  • Otvaranje i vođenje deviznih računa u valutama EUR, USD, CHF i GBP
  • Kupoprodaju deviza po povoljnom kursu
  • Brzo i povoljno obavljanje Vaših deviznih transakcija sa poslovnim partnerima svuda u svetu
  • Akreditive i bankarske garancije
  • Uvid u stanje i promet na računu, generisanje i štampanje izvoda na Vaš zahtev i izdavanje svih vrsta potvrda
  • Obavljanje uslovnih doznaka
  • Vršenje isplata za službena putovanja, kako po akontaciji tako i po konačnom obračunu.

Uz internet bankarstvo
 

Uštedite vreme i novac. Pored ProPay usluge plaćanja u okviru ProCredit mreže, ProCredit banka Vam nudi brz i pouzdan međunarodni platni promet po povoljnim cenama putem elektronskog bankarstva.

Za međunarodne transakcije koje se vrše izvan ProCredit mreže, prednosti su:
 
  • Brzina – Transakcije mogu biti završene u istom danu
  • Jednostavnost  – Bez odlaska u banku i dostavljanja dokumentacije
  • Povoljnost - Provizije za ino placanja do 20€
 
Cene u tabeli su izražene u EUR, važe za SVE iznose, BEZ OBZIRA na pokriće 

Nemačka  Ostale Zemlje
SHARE* OUR** PRILIVI SHARE* OUR** PRILIVI
5 10 0 5 20 0

*SHARE - troškovi transakcije su podeljeni

**OUR - klijent snosi sav trošak transakcije

Smanjite obim administrativnog posla i povećajte efikasnost. Zaključenjem ugovora o obavljanju platnog prometa sa inostranstvom, niste u obavezi da dostavljate propratnu dokumentaciju za plaćanja uvezene robe ili izvršene usluge, kao i za avansna plaćanja robe ili usluge

Opšte informacije o plaćanjima do 50.000 evra u zemlje EU


Forme zahteva i nalogaKorespondentni računi

 
ProCredit banka u Srbiji ima korspondentni račun u ProCredit bank AG, Frankfurt.

Za aktivne međunarodne ekonomske odnose širom jugoistočne Evrope možete koristiti
ProPay sistem plaćanja u okviru ProCredit mreže banaka u regionu.

Nalozi za plaćanje se preko ovog sistema plaćanja mogu izvršiti u okviru jedanaest banaka - članica ProCredit mreže u jugoistočnoj Evropi i Nemačkoj po veoma povoljnim uslovima, u veoma kratkom roku.