Plaćanja

 
Jednostavnom otvaranjem tekućeg računa omogućite sebi:
 
  • Besplatan prijem gotovinskih uplata na račune u okviru banke i isplata novca sa računa
  • Izuzetno povoljnu tarifu za realizaciju naloga
  • Povoljne uslove korišćenja i plaćanja pomoću eBankara
  • Trajne naloge za plaćanje računa
  • Kupoprodaju deviza po izuzetno povoljnom kursu
  • Uz to, iskoristite i stalan uvid u stanje i promet na Vašem računu, dobijanje izvoda i svih vrsta potvrda.
eBankar Vam omogućava:

Za plaćanja prema inostranstvu, u ProCredit banci Vam je na raspolaganju ProPay usluga.