Platni promet


ProCredit banka svim registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima pruža usluge domaćeg platnog prometa, kao i sve vrste usluga u domenu dokumentarnog poslovanja.

Pored toga, ProCredit pripada ProCredit Grupi od 22 banke, od kojih 9 uspešno posluje u ovom regionu. To Vam omogućava značajnu prednost u međunarodnom platnom prometu, kroz optimalnu uslugu poslovanja sa inostranstvom.
 

eBankar

 
eBankar je jedinstvena platforma elektronskih usluga ProCredit banke, koje možete obaviti u vreme kada Vama odgovara, 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, bez dolaska u banku.
 
Kreiran prema zahtevima modernih tokova elektronskog poslovanja i potpuno komforan i bezbedan način poslovanja sa bankom, eBankar omogućava:
 
 
 
 
eBankar je mobilan, fleksibilan i uvek dostupan – iz kancelarije, od kuće, iz hotela, automobila, putem kompjutera, faksa, fiksnog i mobilnog telefona, bez obzira na radno vreme banke.